Z recepta NFZ kompletna para okularów (oprawka + 2 soczewki) już za 99zł!

 

Regulamin promocji

Regulamin akcji promocyjnej „KOMPLETNA PARA OKULARÓW JUŻ ZA 99ZŁ” organizowanej w
dniach od 15.11.2013 do 31.12.2013 przez Strefa Dobrego Widzenia s.c z siedziba w
Poznaniu

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez Strefe Dobrego Widzenia s.c z
siedzibą w Poznaniu os.Chrobrego 118Akcji promocyjnej „KOMPLETNA PARA OKULARÓW JUŻ ZA 99ZŁ”

I. Czas trwania
Akcja promocyjna „KOMPLETNA PARA OKULARÓW JUŻ ZA 99ZŁ” zostanie przeprowadzona w terminie od 15.11.2013 do 31.12.2013r

II. Miejsce prowadzenia akcji promocyjnej „KOMPLETNA PARA OKULARÓW JUŻ ZA 99ZŁ”
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w salonie optycznym Strefa Dobrego Widzenia w Poznaniu

III. Warunki i zasady skorzystania z akcji promocyjnej „KOMPLETNA PARA OKULARÓW JUŻ ZA 99ZŁ”
Z promocji może skorzystać klient, który w okresie od 15.11.2013 Kupi kompletną parę okularów z wybranego segmentu(oprawy oznaczone czerwoną literą „K”). Klient otrzymuje oprawę okularową (z wybranego segmentu) i 2 soczewki korekcyjne( podstawowe bez żadnych uszlachetnień w cenie 70zł) badanie wzroku kosztuje 100zł

IV. Zasady promocji
1. Zniżką objęte są oprawy korekcyjne z wybranego segmentu (oznaczoNe czerwoną literą „K”) i podstawowe soczewki okularowe bez uszlachetnień w cenie 70zł za parę.
2. 2.Klient może zakupić dowolną ilość okularów w ramach promocji „KOMPLETNA PARA OKULARÓ JUŻ ZA 99ZŁ”
3. Klient może dopłacić różnice do innych soczewek ( cena soczewek za parę minus 70zł)
4. Klient może skorzystać z pełnopłatnego badania wzroku w cenie 100zł
5. W kwestiach spornych regulamin jest podstawą do przyznania klientowi odpowiedniej zniżki.

V. Łączenie akcji „KOMPLETNA PARA OKULARÓ JUŻ ZA 99ZŁ” z innymi zniżkami:
1. Akcja promocyjna „KOMPLETNA PARA OKULARÓW JUŻ ZA 99ZŁ” nie łączy się ze zniżkami
wynikającymi z innych akcji promocyjnych prowadzonych przez firmę Strefa Dobrego Widzenia s.c
2. Akcja promocyjna „KOMPLETNA PARA OKULARÓW JUŻ ZA 99ZŁ” nie łączy się ze zniżkami,
wynikającymi z podpisanych przez Strefa Dobrego Widzenia s.c umów partnerskich

VI. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji.
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia umieszczenia powyższej
informacji w salonie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji w każdym czasie oraz odpowiedniego
skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji, po upływie 3 dni od dnia umieszczenia
powyższej informacji w salonie.
Poznań 16.10.2013